Hai cercato: Sezione = Critica; Lingua = cinese

Risultati 1–50 di 253 totali | Nuova ricerca

Dong, Dingshan 董鼎山
Kaerweinuo de huanxiang xiaoshuo 卡尔维诺的“幻想”小说 [I romanzi fantastici di Calvino]
In: «Du shu 读书 (Reading)», 02, 1981, pp. 102-108
[Critica / articolo su periodico culturale]
Lü, Tongliu 吕同六
Xiang migong tiaozhan de zuojia - fang Kaerweinuo 向“迷宫”挑战的作家——访卡尔维诺 [Lo scrittore che sfida il labirinto— intervista con Calvino]
In: «Waiguo wenxue jikan 外国文学季刊 (Foreign Literature)», 04, 1982, pp. 229-233
[Critica / articolo su periodico culturale]
Wu, Zhengyi 吴正仪
Kaerweinuo fabiao xinzuo 卡尔维诺发表新作 [È pubblicata una nuova opera di Calvino]
In: «Shijie wenxue 世界文学 [World Literature]», 04, 1984, pp. 315-316
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
Zordan, Giacomo G.佐尔丹
Yidali liushi-qishi niandai wenxue gaikuang 意大利六十—七十年代文学概况 [La panoramica letteraria italiana degli anni Sessanta e Settanta]
In: «Guowai shehui kexue 国外社会科学 (Social Sciences International)», 10, 1984, pp. 35-39
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
Chin, Paula 保拉·钦 ; Stanger, Theodore 西奥多·斯坦杰
Huanxiang dashi Kaerweinuo 幻想大师卡尔维诺 [Il maestro di fantasia Calvino]
In: «wenhua yicong 文化译丛 (World Culture)», 01, 1987, p. 27
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
Wu, Zhengyi 吴正仪
Yidaluo Kaerweinuo 意大洛·卡尔维诺 [Italo Calvino]
In: «Shijie wenxue 世界文学 (World Literature)», 03, 1987, pp. 104-107
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
Fei, Huiru 费慧茹
Yidaluo Kaerweinuo qi ren 伊达洛·卡尔维诺其人 [La persona di Calvino]
In: «Waiguo wenxue 外国文学(Foreign Literature)», 02, 1993, pp. 33-34
[Critica / articolo su periodico culturale]
Vidal,Gore 戈尔·维多
Lun Kaerweinuo 论卡尔维诺 [Su Calvino]
In: «Waiguo wenxue 外国文学 (Foreign Literature)», 02, 1993, pp. 47-53
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
Shen, Emei 沈萼梅
Kaerweinuo yu Zhuchao xiaojing 卡尔维诺与《蛛巢小径》[Calvino e Il sentiero dei nidi di ragno]
In: «Waiguo wenxue 外国文学 (Foreign Literature)», 03, 1995, pp. 67-73
[Critica / articolo su periodico culturale]
Nie, Lizhu 聂丽珠
Qiannian caihong 千年彩虹 [L'arcobaleno del nuovo millennio]
In: «Nanfang wentan 南方文坛 (Southern Cultural Forum)», 04, 1998, pp. 34-35
[Critica / articolo su periodico culturale]
Pei, Yali 裴亚莉
Kaerweinuo de chuangzuo yu minjian gushi he shenhua chuanshuo 卡尔维诺的创作与民间故事和神话传说 [La creazione di Calvino, i racconti popolari e i miti]
In: «Lüliang gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 吕梁高等专科学校学报 (Journal of Luliang Higher College)», 02, 1999, pp. 14-25
[Critica / articolo su periodico culturale]
Huang, Mingjian 黄明健
Ju zhong ruo qing - qiantan wenxue de qingyi fengge 举重若轻——浅谈文学的“轻逸”风格 [Sullo stilo leggero della letteratura]
In: «Jiangxi guangbo dianshi daxue xuebao 江西广播电视大学学报 (Journal of Jiangxi Rtv University)», 01, 1999, pp. 34-35
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
Pei, Yali 裴亚莉
Ziran kexue he jihe lixing - Kaerweinuo de kexue wenxue guan 自然科学和几何理性──卡尔维诺的科学文学观 [Scienze naturali e ragione geometrica: la visione scientifica-letteraria di Calvino]
In: «Lüliang gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 吕梁高等专科学校学报 (Journal of Lvliang Higher College)», 01, 1999, pp. 21-26
[Critica / articolo su periodico culturale]
Ai, Xiaoming 艾晓明
Xushi de qiguan - lun Kaerweinuo Kanbujian de chengshi 叙事的奇观──论卡尔维诺《看不见的城市》[Lo spettacolo narrativo - Sulle città invisibili di Calvino]
In: «Waiguo wenxue yanjiu 外国文学研究 (Foreign Literature Studies)», 04, 1999, pp. 68-76
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
Xu, Feng 许枫
Women de zuxian zhong de qing《我们的祖先》中的“轻” [La leggerezza ne I nostri antenati]
In: «Jiaxing gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 嘉兴高等专科学校学报 (Journal of Jiaxing College)», 04, 2000, pp. 39-42
[Critica / articolo su periodico culturale]
Schwab, Gabriel 加布理尔·施瓦布
Lilun de lüxing he quanqiuhua de liliang 理论的旅行和全球化的力量 [Viaggio teorico e il potere della globalizzazione]
In: «Wenxue pinglun 文学评论 (Literary Review)», 02, 2000, pp. 141-147
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico generalista]
Huang, Canran 黄灿然
Weishenme yao du jingdian 为什么要读经典? [Perché leggere i classici?]
In: «Shu cheng 书城 (Book Town)», 06, 2000, p. 35
[Critica / articolo su periodico culturale]
Zhou, Daxin 周大新
Kaerweinuo de qishi 卡尔维诺的启示 [Le ispirazioni di Calvino]
In: «Guowai wenxue 国外文学 (Foreign Literatures Quarterly)», 03, 2001, pp. 18-20
[Critica / articolo su periodico culturale]
Ai, Xiaoming 艾晓明
Jiaocha yuedu de xiaojing 交叉阅读的小径 [Sentieri di lettura incrociata]
In: «Zuojia 作家 (Writer)», 11, 2001, pp. 30-31
[Critica / articolo su periodico generalista]
[Critica / articolo su periodico culturale]
Wu, Congju 仵从巨
Kaerweinuo de yishu gexing jiqi zhongguo hanyi 卡尔维诺的艺术个性及其中国含义 [Le caratteristiche artistiche di Calvino e il suo significato cinese]
In: «Dangdai waiguo wenxue 当代外国文学 (Contemporary Foreign Literature)», 04, 2002, pp. 102-106
[Critica / articolo su periodico culturale]
Zhang, Qin 张勤
Kaerweinuo, Liu Xie fengge bijiao tan 卡尔维诺、刘勰风格论比较谈 [Comparazione tra lo stile di Calvino e quello di Liu Xie]
In: «Chaohu xueyuan xuebao 巢湖学院学报 (Journal of Chaohu College)», 02, 2002, pp. 40-42
[Critica / articolo su periodico culturale]
Qiu, Huadong 邱华栋
Dashi zhi deng 大师之灯 [Luce dei maestri]
In: «Guowai wenxue 国外文学 (Foreign Literatures Quarterly)», 03, 2002, pp. 21-29
[Critica / articolo su periodico culturale]
Lü, Tongliu 吕同六
Tonghua Kehuan Xianshi 童话 科幻 现实 [Fiabe, fantascienza, realtà]
In: «Baike zhishi 百科知识(Encyclopedic Knowledge)», 04, 2002, pp. 50-51
[Critica / articolo su periodico generalista]
Jiang, Ruoshui 江弱水
Wenxindiaolong,, Tangshi, Kaerweinuo 文心雕龙·唐诗·卡尔维诺 [Wenxindiaolong, Tang Poema, Calvino]
In: «Du shu 读书 (Reading)», 05, 2002, pp. 67-73
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
Deng, Dongshan 邓东山
Qiannian yu qiannian zhiwai de jiaohui - Kaerweinuo yichan mulu zhong de Liu Xie 千年与千年之外的交会——卡尔维诺遗产目录中的刘勰 [Incontro tra millenni e oltre: Calvino e Liu Xie]
In: «Nanning shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 南宁师范高等专科学校学报 (Journal of Guangxi Normal University for Nationalities)», 02, 2002, pp. 23-25
[Critica / articolo su periodico culturale]
Li, Mingying 李明英
Women de zuxian yu zhongliang meixue 《我们的祖先》与“重量”美学 [I nostri antenati e l'estetica del peso]
In: «Shandong jiaoyu xueyuan xuebao 山东教育学院学报 [Journal of Shandong College of Education]», 06, 2003, pp. 54-56
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
[Critica / articolo su periodico culturale]
Xu, Min 徐敏
Xiangxiang de ciling - Liu Xie yu Kaerweinuo zhi bijiao 想像与辞令——刘勰与卡尔维诺之比较 [Immaginazione e Parola: Un confronto tra Liu Xie e Calvino]
In: «Ningxia daxue xuebao (renwen shehui kexue ban) 宁夏大学学报(人文社会科学版) (Journal of Ningxia University(Social Sciences Edition))», 03, 2003, pp. 46-48
[Critica / articolo su periodico culturale]
Shi, Yuexia 施越霞
Kaerweinuo de xushi qiguan 卡尔维诺的叙事奇观 [Lo spettacolo narrativo di Calvino]
In: «Shaoxing wenli xueyuan xuebao (zhexue shehui kexue) 绍兴文理学院学报(哲学社会科学) (Journal of Shaoxing University)», 01, 2004, pp. 24-29+99
[Critica / articolo su periodico culturale]
Zhang, Gongshan 张公善
Houxiandai de fudiao shijie - du Handong yexingren 后现代的复调世界——读《寒冬夜行人》[Il mondo polifonico del postmoderno - Lettura di Se una notte d’inverno un viaggiatore]
In: «Sichuan waiyu xueyuan xuebao 四川外语学院学报 (Journal of Sichuan International Studies University)», 01, 2004, pp. 61-64
[Critica / articolo su periodico culturale]

Filtri di ricerca

Sezione

Anno di pubblicazione

Lingua

Tipo di risorsa