Hai cercato: Sezione = Traduzioni; Lingua = polacco

36 risultati | Nuova ricerca

Calvino, Italo
Ścieżka pajęczych gniazd [Il sentiero dei nidi di ragno]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Rycerz nieistniejący [Il cavaliere inesistente]
Warszawa [Varsavia], Czytelnik, 1963
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Baron drzewołaz [Il barone rampante]
Warszawa [Varsavia], Czytelnik, 1964
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Wicehrabia przepołowiony [Il visconte dimezzato]
Warszawa [Varsavia], Czytelnik, 1965
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Opowieści kosmikomiczne [Le Cosmicomiche]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Baśnie włoskie [Fiabe italiane]
Warszawa [Varsavia], Nasza Księgarnia, 1968
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Niewidzialne miasta [Le città invisibili]
Warszawa [Varsavia], Czytelnik, 1975
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Jeśli zimową nocą podróżny [Se una notte d'inverno un viaggiatore]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Rycerz nieistniejący [Il cavaliere inesistente]
Warszawa [Varsavia], Cyklady, 1993
[Traduzioni / libro in traduzione]
Calvino, Italo
W słońcu jaguara [Sotto il sole giaguaro]
Poznań, Zysk i S-ka, 1994
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Opowieści kosmikomiczne [Le Cosmicomiche]
Warszawa [Varsavia], Muza, 1996
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Wykłady amerykańskie. Sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia [Lezioni americane]
Gdańsk [Danziga]; Warszawa [Varsavia], Marabut & Volumen, 1996
[Traduzioni / libro in traduzione]
Calvino, Italo
Ścieżka pajęczych gniazd [Il sentiero dei nidi di ragno]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 1998
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Jeśli zimową nocą podróżny [Se una notte d'inverno un viaggiatore]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 1998
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Zamek krzyżujących się losów [Il castello dei destini incrociati]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Długi dzień Ameriga [La giornata d'uno scrutatore]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Baron drzewołaz [Il barone rampante]
Warszawa [Varsavia], Cyklady, 2004
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Wicehrabia przepołowiony [Il visconte dimezzato]
Warszawa [Varsavia], Cyklady, 2004
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Palomar [Palomar]
Kraków [Cracovia], Collegium Columbinum, 2004
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Rycerz nieistniejący [Il cavaliere inesistente]
Warszawa [Varsavia], Cyklady, 2004
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Wszystkie opowieści kosmikomiczne [Tutte le cosmicomiche]
Warszawa [Varsavia], Amber, 2005
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Niewidzialne miasta [Le città invisibili]
Kraków [Cracovia], Collegium Columbinum, 2005
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Lasokorzeniolabirynt [La foresta-radice-labirinto]
Warszawa [Varsavia], Collegium Columbinum, 2006
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Wykłady amerykańskie. Sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia [Lezioni americane]
Warszawa [Varsavia], Czuły Barbarzyńca, 2009
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Baśnie włoskie 1. Zaczerpnięte z przekazów tradycji ludowej i opowiedziane na nowo [Fiabe italiane]
Warszawa [Varsavia], Czuły Barbarzyńca, [2012]
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Jeśli zimową nocą podróżny [Se una notte d'inverno un viaggiatore]
Warszawa [Varsavia], W.A.B., 2012
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Niewidzialne miasta [Le città invisibili]
Warszawa [Varsavia], W.A.B., 2013
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Marcovaldo czyli Pory roku w mieście [Marcovaldo]
Warszawa [Varsavia], W.A.B., 2013
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Baśnie włoskie 2. Zaczerpnięte z przekazów tradycji ludowej i opowiedziane na nowo [Fiabe italiane]
Warszawa [Varsavia], Czuły Barbarzyńca, 2013
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Baśnie włoskie 3. Zaczerpnięte z przekazów tradycji ludowej i opowiedziane na nowo [Fiabe italiane]
Warszawa [Varsavia], Czuły Barbarzyńca, 2014
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Po co czytać klasyków [Perché leggere i classici]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020 (seria domy(ze)słów)
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Jeżeli t=0 [Ti con zero]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021 (Proza Światowa)
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Trudne miłości [Gli amori difficili]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022 (Proza Światowa)
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Niewidzialne miasta [Le città invisibili]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 2023 (Proza Światowa)
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Jeśli zimową nocą podróżny [Se una notte d'inverno un viaggiatore]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 2023 (Proza Światowa)
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]
Calvino, Italo
Nasi przodkowie [I nostri antenati]
Warszawa [Varsavia], Państwowy Instytut Wydawniczy, 2024 (Proza Światowa)
[Traduzioni / libro in traduzione]
[img]

Filtri di ricerca

Sezione

Anno di pubblicazione

Lingua

Tipo di risorsa